Cum completez formularul 230

Completează formularul 230 pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venitul din salariu.

Formularul trebuie completat şi depus în două exemplare. Unul rămâne la tine după ce vei primi un număr de înregistrare, iar celălalt rămâne la Administraţia Financiară. În cazul în care trimiţi formularul prin poştă, este suficient un singur exemplar.

Paşii de urmat în completarea formularului:

 

Pasul 1:

Datează formularul cu anul precedent.

 

Pasul 2:

Completează datele personale la secţiunea I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI:

 

  • Nume, Prenume, Iniţiala tatălui;
  • Adresa din Cartea de Identitate;
  • Codul numeric personal;
  • Telefon, E-mail.

 

Pasul 3:

Completează datele de identificare a organizaţiei pe care vrei să o susţii la punctul III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL astfel:

 

  • Bifează căsuţa de la punctul III.2 SUSŢINEREA UNEI ENTITĂŢI NONPROFIT/UNITĂŢI DE CULT.
  • Completează denumirea organizaţiei nonprofit pe care vrei să o susţii, codul de identificare fiscală (CIF) şi contul bancar (în format IBAN) al acesteia.
  • Câmpul pentru suma de redirecţionat rămâne necompletat. Aceasta va fi calculată de Administraţia Financiară.

 

Pasul 4:

Semnează formularul în câmpul rezervat semnăturii contribuabilului, în stânga jos.

 

Pasul 5:

Depune formularul sau trimite-l prin poştă (scrisoare recomandată) la filiala Administraţiei Financiare de care aparţii.

 

Nu uita că data limită de depunere a formularului la Administraţia Financiară este 25 mai.

 

Îţi mulţumim că alegi să fii responsabil şi să arăţi că îţi pasă de comunitatea în care trăieşti!

Link formular